Skate Teak Side Chair Rope Khaki

Item No.01-002027